TH I EN
การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วม การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคม อาทิ

๑. รายงานงบรายรับ – รายจ่ายเงินศาสนสมบัติกลาง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๒. รายงานการนำเงินศาสนสมบัติกลางฝากธนาคาร

๓. รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

๔. พิจารณาอนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง สังกัดละ ๑ ตำแหน่ง

๕. พิจารณาขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๖๗ (วัดมณฑป แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน) ,แห่งที่ ๖๘ (วัดทองบน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา) ,แห่งที่ ๖๙ (วัดศาลาแดง แขวงบางไผ่ เขตบางแค) และแห่งที่ ๗๐ (วัดลานบุญ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง)

๖. พิจารณาการจัดการศาสนสมบัติ การผาติกรรมที่ธรณีสงฆ์,การขอเช่าที่ดินวัด,การขอเช่าที่ธรณีสงฆ์,การขอกันเขตจัดประโยชน์,การต่อสัญญาเช่าที่ดินวัด ฯ จำนวน ๑๗ เรื่อง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,991,859